K+F

Transmoduls Kft. a Rendszertudományi Innovációs Klaszter tagja

 K+F-et segítő diplomamunkák jegyzéke

 
Precíziós, infraképes és lézerinterferenciás önszabályozású, folyamatos PCB-továbbítórendszerű forrasztóállomás kísérleti fejlesztése

A projekt keretén belül egy olyan univerzális, kísérleti alapgép készült, amely segítségével - 100x100 mm-e mérettartományon belül - sokféle kialakítású, furatszerelt (THT) elektronikai áramköri elemek, kiváló minőséget eredményező forrasztási technológiáját lehet kidolgozni, lézerenergiát felhasználva. A beépített lézerinterferenciás minőségszabályozás segíti az alkalmazót abban, hogy hibás darab ne kerüljön ki a gépről.

 
Ipari környezetben alkalmazható mesterséges látórendszer fejlesztése

A létrehozott kétkamerás látórendszer, adott munkatérben dolgozó manipulátort segíti abban, hogy az nagy gyorsasággal - egy rendezetlenül tárolt alkatrész-halmazból – kiemeljen és elvigyen egy-egy alkatrészt a megfelelő helyre és előírt pozícióba forgatva, különféle gépi szerelésekhez, illetve megmunkálásokhoz.

 
Ultrahangos kísérleti hegesztőegység fejlesztése szegecskötés műanyag elemekhez

A hőre lágyuló műanyagok ultrahangos alakítása vagy hegesztésekor, a rezgési energia elnyelése és visszaverődése, valamint a fellépő súrlódási hő miatt a kérdéses hely környékén, az aktuátorral keltett függőleges (hosszirányú) rezgések, az anyagpárokat helyileg megolvasztják, így rövid idő alatt oldhatatlan kötés jön létre. A kívánt geometriájú kapcsolathoz a szonotródák alakját beépített szimulációval pontosítjuk. A szükséges mozgáspályák bejárását csúszómódú (SMC) pozíciószabályozással végezzük, miáltal kiváló minőségű termék jön létre.

 
Lemezalkatrészek alakhibáit optikai elven vizsgáló berendezés fejlesztése

Programozott struktúrájú fénycsíkrendszer kivetítésével, a kamerákon nyert – deformitásokat tartalmazó - képek Fourier- vagy Wavelet transzformáltjából, a hiányzó fázisszögeket megállapítva, a perspektivikus geometria segítségével mértéket adunk az alakhibáknak, melyek programmal már kiértékelhetők. A kivetítőt és a kamerákat vagy a munkadarabot saját robotjainkkal mozgatjuk.

 
„Precision Engineering”

A viszonylag pontatlan műanyag alkatrészekből is összetevődő termékek szereléséhez, század- vagy ezredmiliméteres pontossági igényt támasztó, precíziós szerszám-, illetve munkadarab-kezelő készülékekre van szükség. Ezek helyzetfenntartó szerkezetei, rugalmasan hajlékony (flexural) kinematikai párok alkalmazásával teljesítik a funkciójukat, melyek saját szabványú egységeit folyamatosan bővítjük.