Alkatrészgyártó géppark bővítése

A Transmoduls Kft. a pályázat benyújtását követően megkezdte a kérelemben foglalt beruházás megvalósítását azza, hogy a gyártást támogató Creo szoftvereket beszerezte. Ezt követően a beruházás hosszabb időszakra felfüggesztésre került, társaságunk leterheltsége és belső átszervezések megvalósítása miatt. A megvalósíthatósági határidő az NGM által meghatározott végső befejezési határidő módosításával további lehetőségeket adott társaságunk számára a későbbi megvalósításra.

2016-ban a fennmaradó két informatikai eszköz és egy gyártást támogató technológiai gép beszerzése és beüzemelése valósult meg. A támogatási kérelem benyújtása és megvalósítás között eltelt hosszabb időszak alatt társaságunk célpiacai kis mértékben megváltoztak, ezért a benyújtáskor meghatározott hidraulikus élhajlító helyett Portál marógép került beszerzésre.

A kezdő és véghatáridő módosítására és a géptípusváltozásra vonatkozó szerződésmódosítási kérelmek a záró beszámoló benyújtását megelőzően benyújtottuk. Az elbírálás folyamatban van. 

Társaságunk a támogatói okiratban szereplő valamennyi tételt megvalósította és a vállalt kötelezettségeit, 2 új munkahely teremtését teljesítette.