Vállalatközpont kialakítása meglévő raktárépületből

Azonosító: KDOP-1.1.1/C-11-2011-0044
Elnyert támogatás: 88.238.628 Ft
Kivitelezés: 2012.11.23-2013.12.01

palyazat.gov.hu

Projekt leírása:

A fejlesztés szakmai tartalma egyszintes raktárcsarnok átalakítása vállalatközponttá.

A Veszprém Lahner György u. 14 3018/192 hrsz alatt található ingatlanon jelenleg egyszintes, könnyűszerkezetes, állandó munkavégzéshez feltételeit nem biztosító (fűtetlen, szociális blokk nélküli) acél szerkezetes 845m2 alapterületű tranzitraktárként funkcionál. Az elektromos ellátás ( 3x200A) és a közvilágítás kiépített. (Lásd fotók)
Az építési engedélyköteles beruházás keretében belső átalakítás valósul meg. Az engedélykérelem benyújtásra került. Mellékeljük az illetékes hatóság által kiállított átvételt igazoló dokumentumot. Az engedélykérelem elbírálása folyamatban van.

A vállalatközpont kialakítása során a szükséges munkafolyamatok figyelembevételével különböző új funkciójú terek és helyiségeket alakítunk ki az épületen belül. 
A földszinten szerelőműhely, öltözők és szociális helyiségek, villamos műhely, finommechanikai műhely, előkészítő és megmunkáló terek, minőség-ellenőrzés található. 
Az újonnan kialakított szinteken kerülnek elhelyezésre az étkező, ahol a székek, asztalok mellett kézmosók, tűzhelyek, mosogató és hűtők kerülnek beszerelésre. Ebből a helyiségből nyílik a tároló-irattár és a szerverterem is.
A második szinten kerülnek kialakításra a mérnöki-tervező irodák, a kereskedelmi irodák, titkárság és a különböző vezetői irodák és tárgyalók. A helyiségek mérete és elrendezésre a tervezői és a vezető részleg nyugodt, elkülönült munkavégzésének feltételeit teremti meg.
Projekt szintű akadálymentesítés valósul meg az épület átalakításával, így mozgáskorlátozott vendégeink számára a földszinten biztosítjuk a tárgyaló és mellékhelyiséget.

Az épület átalakításának főbb munkafázisai és időbeni ütemezése.

A beruházás tervezet megvalósítási ideje 2011. november és 2012. május közötti időszak.
A Transmoduls Kft. a jogerős építési engedély megszerzéséig elkészítteti az épület kiviteli terveit, kiválasztja a generálkivitelezőt és az engedély jogerőre emelkedésének napját követően tervezi megkezdeni a beruházást.
A kivitelezés a nyílászárók beépítésével kezdődik. Ezzel egyidejűleg megkezdődnek a gépészeti és villamos alapszerelési munkák is. Az aljzatokban futó vezetékek, csövezések elkészültét követően a munkaterület alkalmassá válik a végleges aljaz kialakítására a földszinten. Speciális magas igényszinteket kielégítő aljzatbeton készül a szerelő műhely számára, gyémántcsiszolt felülettel, amely három tonna teherbírású. (egyes termékek súlya 1,5-2,0 tonna, amelyeket targoncával mozgatunk). A technológiai sorrend betartása mellett, az aljzat száradását követően megkezdhető a födémkészítés, a teherbíró aljzaton. A nyílászárók elkészültét követően a tél beállta előtt felszerelésre kerülnek az épület csapadékvíz elvezetésének megoldását szolgáló rendszerek. A födém készítése közben az épületgépész és a villanyszerelő kivitelező megkezdi a felmenő védőcsövezési és vezetékelési munkálatokat. Az alapvezeték és védőcsövezés elkészítését követően megnyílik a munkaterület a csarnok utólagos szigetelési munkálataira. A meglévő fűtetlen raktárfunkciót kielégítő szendvicspanel szerkezetet hőszigetelés szükséges mértékű javítása érdekében az oldalfalakon 10 cm-es, a tetőn 15 cm-es a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő hőszigeteléssel látjuk el. A födémkészítéssel párhuzamosan megkezdődők a meglévő épület acélszerkezetének felületkezelése és tűzgátlásának biztosítása. Ezen munkarészekkel egyidejűleg megtörténik a külső közművek bekötése. A tereprendezést követően megkezdődik a belső úthalózat és a 24 db parkoló kialakítása. 
A belső munkálatokat a válaszfalak és az álmennyezetek építésével folytatjuk, majd a szerkezetekben futó gépészeti és villamos szerelvényezéseket követően a megfelelő burkolattal látjuk el. A födémek és a földszinti aljzat burkolásával egyidejűleg belső nyílászárók beépítésére kerül sor, majd megkezdődnek a villamos és gépészeti szaniter termék felszerelési munkái. A gyengeáramú kivitelezést végző cég szakembergárdája végzi az utolsó munkafázist, amellyel párhuzamosan a beruházó megkezdi gépei, berendezései telepítését, illetve az irodaszint felszerelését. Az építkezés befejezését követően a generálkivitelező a használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdését kezdeményezi.

Alkalmazott épületgépészeti technológiák/megújuló energia bemutatása: 
Az épületgépészetet a épületgépész tervező a beruházóval közösen a megújuló energia hasznosítása és az épületben üzemelő gépek működési mechanizmusát figyelembe véve tervezte meg. Az épület fűtését és hűtését hőcserélő rendszerrel biztosítjuk, így külön klímarendszer kiépítése nem szükséges. A hőcserélő technológia korlátai miatt a fűtésrendszert gázrásegítéssel egészítjük ki. Az épület teljes keresztmetszetébe szellőző rendszer kerül kiépítésre a légcsere biztosítására. Speciális technológia az épület teljes üzemi területén kiépítésre kerülő 9 BAR nyomású sűrített levegő rendszer vételezési végpontokkal, amely gyártott és fejlesztett gépek működtetését/próbaüzemét biztosítja.

A fejlesztés eredménye korszerű, energiatakarékos, a társaság funkciójához illeszkedő vállalatközpont kialakítása, amely költséghatékony termelési feltételeket teremt. Csökken a szállítás és anyagmozgatási szolgáltatások díja, és megszűnik a bérleti díj fizetési kötelezettség. A modern géppark és a saját gyártás arányának növekedésre csökkenti az önköltséget. A fejlesztés eredményének hatására új arculatú, piacvezető, hatékonyan és 5 új technológiát alkalmazó gépparkkal működő vállalat központ jön létre, amely dolgozói és a beszállítók dolgozóival együtt 70-100 család megélhetését biztosítja. A környezettudatos kivitelezés és a megújuló energiaforrás alkalmazásával hozzájárul a természeti környezet megóvásához. Helyi iparűzési adó befizetőként hozzájárul Veszprém város és a régió fejlődéséhez. 
A fejlesztés indoka a költséghatékony termelés megteremtése. A Transmoduls Kft egyediségét, piacvezető jellegét a nagy hozzáadott értéket képviselő szellemi termék adja. A munkafolyamat (igény megismerése, gépész-, és villamosmérnöki tervezés, alkatrészek beszerzése (kereskedelmi forgalomból, alkatrészgyártóktól, saját gyártásból), prototípus összeszerelés, vezérléstechnikai összeállítása (szoftvertervezés,-írás,-élesztés), üzemcsarnoki próbaüzem, telephelyi átadás, szétszerelés, megbízó telephelyére történő szállítás, összeszerelés, végleges próbaüzem) meghatározó része a technikai eszköz és az vezérléstechnikai tervezése, programozása. A jelenlegi körülmények között a versenyelőny érvényesítése korlátozott a megvalósításra eső költségek miatt. A fizikai feltételek biztosítása érdekében bérelt helyszín igénybevételére kényszerül a cég, amelyből évi 6-10.000 eFt költség keletkezik. A helyszínek fizikai távolsága rontja az optimális megvalósítási idő elérését, és szállítási, anyagmozgatási szolgáltató igénybevételét követeli meg, tovább növelve a termékre eső költségeket.
Jelen beruházással párhuzamosan az eszközpark megújítása is megtörténik. Társaságunk a GOP-2.1.1./B pályázat keretében kizárólag eszköz beszerzésére pályázik. A fejlesztés tárgya marógép, 3 db oszlopos fúrógép, megmunkáló központ, koordináta mérőgép 3D, BOGE kompresszor, precíziós hűtőberendezés szerverterembe, porszóró kabin, vízsugaras vágógép és 2 db mérleges raklapvillás emelő beszerzése. Az eszközpark megújítása megteremti az egyedi alkatrészgyártás lehetőségét. A külső beszerzés arányának csökkentése minőség- és költségbiztonságot jelent. 
A támogatási kérelem elbírálása folyamatban van. Kettős finanszírozás nem valósul meg!

A fejlesztés megvalósítása négy célt szolgál. Megteremti a meglévő (43fő) és a teremtendő (15fő) dolgozói létszámnak megfelelő méretű és funkciójú épület kialakítását. Specifikus terei helyet biztosítanak az eszközök elhelyezéséhez, hatékony működtetéshez. A korszerű tér, eszközpark, a saját gyártás, alkatrészgyártás csökkenti az önköltséget. A korszerű, energiatakarékos kialakítás és a megújuló energiaforrás csökkenti az energiaköltséget.
A fejlesztés eredményeként a Transmoduls Kft többlet előnyt, versenyelőnyt realizál a konkurenciájához képest, amely előny további fejlesztések, képzések forrásává válik, illetve árverseny előnyt jelent.
A fejlesztés tárgya vállalatközpont kialakítása meglévő raktárépületből. A társaság 845m2 alapterületű nagy belmagasságú, fűtetlen csarnokot kíván átalakítani 1220m2 alapterületű üzemcsarnokká, iroda és étkezőszinttel.
A felső szinten a 40 fős tervező részleg és a vezetők hangszigetelt irodái, tárgyalói kerülnek kialakításra.
A második szinten az alacsony belmagasságú étkezőtér és szociális blokk található. A helyiség optimálisan köti össze a felső és a földszinten dolgozókat, a fizikai és tervezői gárda egyeztetésnek színtere lehet, illetve megfelelő méretű és kialakítású helyet biztosít a pihenő idő kulturált eltöltéséhez.
A földszinten 550 m2 alapterületű részben daruzható műhelycsarnok és 146 m2-en műhelyek kerülnek kialakításra. Az épület két oldalán lévő kapu biztosítja az anyagbeszállítást, minőségellenőrzést és a kiszállítást.

A fejlesztés célcsoportja a Transmoduls Kft dolgozói, partnerei, beszállítói.
A fejlesztés segítségével a szellemi állomány feladatait támogató funkciójú irodaszint kerül kialakításra. A tervezői gárda önálló és team munka végzésére is alkalmas teret kap. A vezetők és törzskar számára a nyugodt, elkülönült munkavégzés terei alakulnak ki. A gyártás teljes munkafolyamata egy helyszínen valósul meg.
Az egységes arculatú vállalatközpontban megújult környezetben végzi működését a társaság, amely partnereink felé a vállalatfejlődés új állomását, erős, piacvezető szerepet kommunikál.
Beszállítóinknak biztos piacot, megélhetést jelent, megteremtve a partner és dolgozói számára a működés biztonságát, szervezeti fejlődést.

kedvezményezett: Transmoduls Kft.

közreműködő szervezet: 
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet
Telefon: +36 22 513 370 E-mail: ugyfelszolgalat@kdrfu.hu Weboldal: www.kdrfu.hu

Sajtóközlemény tervezet

Uniós támogatásból telephelyet hoz létre Veszprémben a Transmoduls Kft.

A Transmoduls Kft. 200 millió forintos összköltségű beruházáshoz 88 millió forint uniós támogatást nyert el a Telephelyfejlesztés tárgyú Vállalatközpont kialakítása meglévő raktárépületből című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

Az 1991-ben alapított Transmoduls Kft. egyedi tervezésű és gyártású ipari automata gépeket, berendezéseket előállító társaság, amely gépek, gépsorok autóipari, elektronikai tömegcikkeket állítanak elő. A megbízó igényei alapján egyedi tervezési, prototípusgyártási feladatot végez. A társaság erőssége, hogy egy-egy speciális terület helyett a technológiák (robottechnika, lézertechnika, szereléstechnika, méréstechnika) kombinációját alkalmazva állít elő magas automatizáltságú, komplex, integrált gépeket, gyártósorokat, számítógép vezérelt szerelő, gyártó, mérő, ellenőrző rendszereket. 
A Transmoduls Kft. valamennyi munkája egyedi technikai fejlesztés, amit a gépész-villamos-programozó mérnöki gárda, a tapasztalt fizikai állománnyal kiegészülve innovatív ötleteket és munkatapasztalatokat felhasználva valósít meg.

A jelenleg használt telephely mérete, elhelyezkedése, műszaki állapota korlátozza a hatékony munkavégzést. A probléma megoldására a társaság tulajdonában lévő raktárépület átalakítása jelenti a megoldást.
A Veszprém Lahner György u. 14, 3018/192 hrsz alatt található ingatlanon 1220 m2-en üzemcsarnok, iroda és étkezőszint kerül kialakítása. 550 m2 daruzható csarnok és 146 m2-es műhellyel.
A fejlesztés a 2012 november és 2013 december közötti időszakban valósul meg.

A költözés és műszaki átadás időszaka 2013 szeptember- december közötti időszakban várható.

2014 I. negyedévében ünnepélyes átadó keretében kívánjuk bemutatni megújult munkakörnyezetünket partnereink, beszállítóink, a magyar kormány, az NFÜ, a KDRFÜ részére.

A 2012-2014 közötti időszakban megvalósuló beruházások és társasságunk fejlődéséve a 2011 éve 49 fő statisztikai létszám 2013-ban eléri a 65 főt.

Társaságunkról és a fejlesztésekről bővebb információt a www.transmoduls.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Telefon/fax: 88/411-210, fax: 88/567-730
Email: office@transmoduls.hu