Vállaltok K+F+I tevékenységének támogatása kármentesítő mobil berendezés kifejlesztése

2017 | 02 | 23.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL K+F+I FEJLESZTÉS A VESZPRÉMI TRANSMODULS KFT.-NÉL

A GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása megnevezésű pályázati konstrukció keretében, a Transmoduls Kft. megvalósítja az „Adszorbens adalékos és speciális technológiát alkalmazó, szénhidrogén-alapú szennyeződést kármentesítő, folyamatszabályozott komplex mobil berendezés kifejlesztése” c. projektjét, 412,7 millió forint európai uniós forrás vissza nem térítendő támogatásával.

A TRANSMODULS Kft. új piaci területeket kíván megcélozni a világ vízkezelési berendezéseinek piacán, elkötelezve az innovatív technológiák bevezetése, fejlesztése és alkalmazása iránt. A fejlesztés alatt levő prototípus mobil berendezés, új olajszennyeződés-mentesítő technológiát valósít meg, a világon még eddig nem ismert módon, a környezeti olajkárok felszámolására. Az alkalmazott szilárd olaj-adszorbens, egy olyan 100%-ban természetes, organikus eredetű anyag, ami képes a legkülönfélébb szénhidrogén származékokat, - legyen az növényi, állati, ásványi és szintetikus vagy ezek keveréke - egyaránt magába zárni, és vízben nem oldható formában megkötni, anyagveszteség nélkül, megtisztítva az olajszennyezésű ipari vizet. A szóban forgó gép kifejlesztését megalapozó technológiai kísérletek elvégzését, egy általunk előállítandó, szakaszos üzemű kísérleti berendezés teszi majd lehetővé. A teljesen automatikus vízkezelő technológia kidolgozása során, olyan - szakirodalomban jelenleg nem fellelhető - technikai megoldásokat is alkalmazunk, mint az 3D-dinamikájú elegyítő-kicsapató egységek és egyedi technológiájú olaj-, illetve adszorbens visszanyerő blokkok. A letelepíthető, benzinüzemű aggregátorról működtethető, folyamatos üzemben dolgozó prototípus mobil berendezés, terveink szerint a felszívott olajszennyezésű vizet oly mértékben megtisztítja, hogy az összes káros oldott szénhidrogén mennyiség 100 mikrogramm/liter alatt marad, és a lekötött olajat tartalmazó adszorbenst szétválasztva (olajra és adalékra) eltárolja. Egyúttal a lényegi folyamatparamétereket mérve és megjelenítve, a már megtisztult víz minőségi jellemzőit dokumentálja.

Ezzel a kármentesítő technológiával a szennyező olajszármazékok visszanyerése és újrahasznosíthatósága a cél, miáltal az életterünk környezetének terhelését legnagyobb mértékben korlátozhatjuk. Mivel belátható ideig együtt kell élnünk a kisebb-nagyobb mérvű olajszennyezések esetleges fellépésével – amik ellen mindenképpen tennünk kell - ezért nagyjelentőségűnek gondoljuk, e vegyszermentes, fizikai anyagszétválasztási lehetőséget kínáló technológiát. 

A projekthez kapcsolódóan létrehozunk egy új, önálló K+F+I fejlesztőközpontot a Veszprém, Lahner György u. 12. szám alatti telephelyünkön. Az új épület komplex informatikai és vagyonvédelmi infrastruktúrát kap, különös tekintettel az adatbiztonságra. A előirányzott kutatás-fejlesztési feladatok megoldását, egy célszerű műszerparkkal rendelkező K+F+I laboratórium, valamint precíziós szerszámgépekkel felszerelt műhely fogja segíteni. Reményeink szerint, a kilenc fő fejlesztőmérnökkel bővülő kutatóbázis a jövőben további előremutató technológiai fejlesztéseket végez majd, biztosítva cégünk folyamatos innovációját, s ezzel versenyképességét. Társaságunkról és a fejlesztésekről bővebb információt a www.transmoduls.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat: Transmoduls Tervező és Gyártó Kft. 8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 14. Telefon: +36 88 577 999 Email: office@transmoduls.hu

 

2019 | 03 | 19.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL K+F+I FEJLESZTÉS FEJLESZTÉST FEJEZETT BE A TRANSMODULS KFT.

A GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása megnevezésű pályázati konstrukció keretében, a Transmoduls Kft. megvalósította az „Adszorbens adalékos és speciális technológiát alkalmazó, szénhidrogén-alapú szennyeződést kármentesítő, folyamatszabályozott komplex mobil berendezés kifejlesztése” c. projektjét, 360 millió forint európai uniós forrás vissza nem térítendő támogatásával.

A TRANSMODULS Kft. új piaci területeket kívánt megcélozni a világ vízkezelési berendezéseinek piacán, elkötelezve az innovatív technológiák bevezetése, fejlesztése és alkalmazása iránt.

A kifejlesztett konténer méretű Adszorbens, adalékos, Szénhidrogén-alapú szennyeződést kármentesítő berendezésmodul (TRM OW-4) olajszennyeződés-mentesítő technológiát valósít meg, a világon még eddig nem ismert módon, a környezeti olajkárok felszámolására. Az alkalmazott szilárd olaj-adszorbens, egy olyan 100%-ban természetes, organikus eredetű anyag, ami képes a legkülönfélébb szénhidrogén származékokat, - legyen az növényi, állati, ásványi és szintetikus vagy ezek keveréke - egyaránt magába zárni, és vízben nem oldható formában megkötni, anyagveszteség nélkül, megtisztítva az olajszennyezésű ipari vizet.

Bemenet: ásványi-, vagy technológiai olajjal szennyeződött víz.

Kimenet: olajtartalmú adszorbens és tisztított víz.

Az ipari termelésből keletkező olajos vizek gyors és hatékony megtisztítása csökkenti a már meglévő szennyvízkezelők terhelését, a víz újra felhasználása pedig, költségmegtakarítást eredményez.

A projekthez kapcsolódóan létrehoztunk egy új, önálló K+F+I fejlesztőközpontot kapcsolódó technológiával felszerelve a Veszprém, Lahner György u. 12. szám alatti telephelyünkön. Fejlesztőmérnökkel bővülő kutatóbázis a jövőben további előremutató technológiai fejlesztéseket kíván végezni, ezzel is biztosítva Társaságunk versenyképességét.

Társaságunkról és a fejlesztésekről bővebb információt a www.transmoduls.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat: Transmoduls Tervező és Gyártó Kft. 8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 14. Telefon: +36 88 577 999 Email: office@transmoduls.hu